Z satysfakcją informujemy, że Europejskie Centrum Diagnostyki i Leczenia Pokrzywek w Zabrzu pod kierownictwem prof. dr n. med. Alicji Kasperskiej-Zając działające przy Katedrze i Klinice Chorób Wewnętrznych, Dermatologii i Alergologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego uzyskało prestiżową akredytację międzynarodowej sieci GA2LEN UCARE (Global Allergy & Asthma European Network Urticaria Center of Reference & Excellence), która skupia jednostki o najwyższych światowych standardach jakości. Certyfikat jakości przyznawany jest na dwa lata po spełnieniu 32 standardów w 5 kategoriach obejmujących m.in. organizację pracy, kwalifikacje personelu, szkolenia zagraniczne, wyposażenie pracowni, edukację, diagnostykę i leczenie pokrzywki. Ponadto w ocenie uwzględniana jest działalność naukowa. Centrum Diagnostyki i Leczenia Pokrzywek w Zabrzu posiada największy w Polsce i liczący się w świecie dorobek naukowy (sumaryczny impact factor) w zakresie badań nad pokrzywką, mający istotne implikacje kliniczne. Według wizytujących Centrum ekspertów GA2LEN UCARE wszystkie kryteria jakościowe zostały spełnione w stopniu „maksymalnym” i określona jako „EXCEPTIONAL audit visit”. Przyznana akredytacja otwiera możliwości uczestnictwa w międzynarodowych projektach badawczych, podnosi jakość pracy i wiarygodność jednostki oraz buduje jej prestiż.