1.
Tytuł oryginału: Rola tlenku azotu (NO) w ośrodkowym układzie nerwowoym (OUN).
Autorzy: Alicja Kasperska-Zając, Ryszard Brus.
Źródło: Neurol.Neurochir.Pol.2000; T.34 nr 4, s.743-754.
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: PL
Punktacja ministerstwa: 5.000

2.
Tytuł oryginału: Cardiovascular effects induced by intracerebroventricular administration of central dopamine receptor agonists and modulators of nitric-oxide levels in rats.
Autorzy: Przemysław Nowak, Alicja Kasperska, Ryszard Brus, Jashovam Shani.
Źródło: Pharmacol.Rev.Commun.2000; Vol.11 No.1, p.71-80.
Charakt. formalna: ZA
Język publikacji: EN
Punktacja ministerstwa: 3.000

3.
Tytuł oryginału: Effects of molsidomine and NG-monomethyl-L-arginine (NMMA) on DOPAC Release in the stratium after amphetamine challenge in rats- in vivo voltametric (DPV) study.
Autorzy: Alicja Kasperska-Zając, A[ndrzej] Sokoła, R[yszard] Brus.
Źródło: Pol.J.Pharmacol.2000; Vol.52 No.2, s.143-144.
Uwagi: 9th Days of Neuropsychopharmacology, Ustroń-Jaszowiec 22-24.05.2000, abstr.
Charakt. formalna: PSZ
Język publikacji: EN

4.
Tytuł oryginału: Nitric oxide modified the motor coordination after applications of dopamine receptor agonists in rats.
Autorzy: Alicja Kasperska-Zając, R[yszard] Brus.
Źródło: Pol.J.Pharmacol.2000; Vol.52 No.2, s.143.
Uwagi: 9th Days of Neuropsychopharmacology, Ustroń-Jaszowiec 22-24.05.2000, abstr.
Charakt. formalna: PSZ
Język publikacji: EN

5.
Tytuł oryginału: Rola wazopresyny argininowej (AVP) w procesach transmisji i percepcji bólu.
Autorzy: Piotr Zając, Alicja Kasperska-Zając.
Źródło: Post.Hig.Med.Dośw.2001; T.55 z.6, s.829-834.
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: PL
Punktacja ministerstwa: 5.000

6.
Tytuł oryginału: Tlenek azotu (NO) w patofizjologii astmy oskrzelowej i chorób śródmiąższowych płuc.
Autorzy: Alicja Kasperska-Zając, Barbara Rogala.
Źródło: Post.Hig.Med.Dośw.2001; T.55 z.4, s.525-540.
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: PL
Punktacja ministerstwa: 5.000

7.
Tytuł oryginału: Allergen specific immunotherapy – causative treatment of asthma.
Autorzy: Barbara Rogala, Alicja Kasperska-Zając.
Źródło: Alerg.Astma Immunol.2002; T.7 supl.3, s.67-72.
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: EN
Punktacja ministerstwa: 4.000

8.
Tytuł oryginału: Candida albicans – czynnik przyczynowy chorób alergicznych.
Autorzy: Alicja Kasperska-Zając, Edmund Rogala.
Źródło: Alerg.Astma Immunol.2002; T.7 nr 4, s.170-173.
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: PL
Punktacja ministerstwa: 4.000

9.
Tytuł oryginału: Platelet activation measured by plasma levels of beta-thromboglobulin (beta-TG) in patients with seasonal allergic rhinitis : a preliminary communication.
Autorzy: A[licja] Kasperska-Zając, M. Nowakowski, B[arbara] Rogala.
Źródło: Allergy2002; Vol.57 Suppl.73, p.134[407].
Uwagi: 21st Congress of the European Academy of Allergology and Clinical Immunology, Naples [Italy] 1-5.06.2002, abstr.
Charakt. formalna: ZSZ
Język publikacji: EN

10.
Tytuł oryginału: What is known about the mechanisms underlying the effect of specific allergen immunotherapy on allergic inflammatory response?
Autorzy: Barbara Rogala, Alicja Kasperska-Zając.
Źródło: Ann.Univ.Mariae Curie-Skłodowska Sectio D Med.2002; Vol.58 Suppl.9, p.53-56.
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: EN
Punktacja ministerstwa: 5.000

11.
Tytuł oryginału: Rola tlenku azotu (NO) w patogenezie pierwotnego nadciśnienia tętniczego.
Autorzy: Alicja Kasperska-Zając, Barbara Rogala.
Źródło: Post.Hig.Med.Dośw.2002; T.56 z.1, s.39-48.
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: PL
Punktacja ministerstwa: 5.000

12.
Tytuł oryginału: Swoista immunoterapia w leczeniu astmy oskrzelowej.
Autorzy: Barbara Rogala, Alicja Kasperska-Zając.
Źródło: Terapia2002; R.10 nr 3 (118), s.37-39.
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: PL
Punktacja ministerstwa: 3.000

13.
Tytuł oryginału: Czynność płytek krwi w chorobach atopowych.
Autorzy: Barbara Rogala, Alicja Kasperska-Zając.
Źródło: Alerg.Astma Immunol.2003; T.8 nr 4, s.165-168.
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: PL
Punktacja ministerstwa: 4.000

14.
Tytuł oryginału: Palenie tytoniu a alergia.
Autorzy: Barbara Rogala, Alicja Kasperska-Zając, Zenon Brzoza.
Źródło: Alerg.Astma Immunol.2003; T.8 supl., s.5-7.
Uwagi: Alergia Astma Immunologia Kliniczna – 5 Konferencja Środkowo-Europejska, Łódź 24-27.09.2003,
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: PL
Punktacja ministerstwa: 4.000

15.
Tytuł oryginału: Role of nitric oxide (NO) in hormone secretion – part I.
Autorzy: Alicja Kasperska-Zając, Barbara Rogala.
Źródło: Case Rep.Clin.Pract.Rev.2003; Vol.4, No.2, p.141-145
Uwagi: Od 2003 czasopismo dostępne w wersji elektronicznej
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: EN
Punktacja ministerstwa: 4.000
www.crcpr-online.com

16.
Tytuł oryginału: Role of nitric oxide (NO) in hormone secretion – part II.
Autorzy: Alicja Kasperska-Zając, Barbara Rogala.
Źródło: Case Rep.Clin.Pract.Rev.2003; Vol.4, No.2, p.146-148
Uwagi: Od 2003 czasopismo dostępne w wersji elektronicznej
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: EN
Punktacja ministerstwa: 4.000
www.crcpr-online.com

17.
Tytuł oryginału: Platelet activity measured by plasma levels of beta-thromboglobulin and platelet factor 4 in seasonal allergic rhinitis during natural pollen exposure.
Autorzy: Alicja Kasperska-Zając, Barbara Rogala.
Źródło: Inflamm.Res.2003; Vol.52, No.11, p.477-479
Charakt. formalna: ZA
Język publikacji: EN
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 1.498
Punktacja ministerstwa: 15.000

18.
Tytuł oryginału: Stężenie Bcl-2 w lizatach limfocytów krwi obwodowej u chorych na zespół atopowego zapalenia skóry i sezonowego alergicznego nieżytu nosa.
Tytuł angielski: Bcl-2 concentration in peripheral blood lymphocytes lysates of patients suffering from atopic dermatitis syndrome and seasonal allergic rhinitis.
Autorzy: S[ławomir] Żegleń, A[licja] Kasperska-Zając, B[arbara] Rogala.
Źródło: Int.Rev.Allergol.Clin.Immunol.2003; Vol.9 No.2, s.111[P-79].
Uwagi: 8 Międzynarodowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Alergologicznego, Warszawa 26-28.06.2003, streszcz.
Charakt. formalna: PSZ
Język publikacji: PL

19.
Tytuł oryginału: Wzmożone uwalnianie czynnika płytkowego 4 u chorych na zespół wyprysku/atopowego zapalenia skóry.
Tytuł angielski: Enhanced release of platelet factor 4 into the circulation in patients with atopic eczema/dermatitis syndrome.
Autorzy: A[licja] Kasperska-Zając, B[arbara] Rogala, M[arek] Nowakowski.
Źródło: Int.Rev.Allergol.Clin.Immunol.2003; Vol.9 No.2, s.57[0-44].
Uwagi: 8 Międzynarodowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Alergologicznego, Warszawa 26-28.06.2003, streszcz.
Charakt. formalna: PSZ
Język publikacji: PL, EN

20.
Tytuł oryginału: Enhanced release of platelet factor 4 into the circulation in patients with atopic eczema/dermatitis syndrome.
Autorzy: A[licja] Kasperska-Zając, B[arbara] Rogala, M[arek] Nowakowski.
Źródło: Rocz.Akad.Med. Białymst.2003; Vol.48, s.128-130.
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: EN
Punktacja ministerstwa: 5.000

21.
Tytuł oryginału: Assessment of platelet activity, expressed by plasma levels of platelet factor 4 and β-thromboglobulin in patients with chronic idiopathic urticaria.
Autorzy: A[licja] Kasperska-Zając, B[arbara] Rogala, M. Nowakowski.
Źródło: W: 2nd International Consensus Meeting – Urticaria 2004, Berlin [Germany] 1-2.10.2004, abstr.
Opis fizyczny: p.7[2].
Charakt. formalna: ZSZ
Język publikacji: EN

22.
Tytuł oryginału: Effect of NO-precursor (L-Arginine) and NO-synthase inhibitor (L-NAME) on the secretion of thyroid hormone and thyrotropin (TSH) in female rats.
Autorzy: Alicja Kasperska-Zając, Witold Lukas, Ryszard Brus.
Źródło: Adv.Clin.Exp.Med.2004; Vol.13 No.1, p.23-26.
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: EN
Punktacja ministerstwa: 5.000

23.
Tytuł oryginału: Wpływ prekursora NO (L-argininy) oraz inhibitora syntazy (L-NAME) na wydzielanie hormonów tarczycy i tyreotropiny u szczurzych samic.
Tytuł angielski: Effect of NO-precursor (L-arginine) and NO-synthase inhibitor (L-NAME) on the secretion of thyroid and thyrotropin (TSH) in female rats.
Autorzy: Alicja Kasperska-Zając, Witold Lukas, Ryszard Brus.
Źródło: Endokrynol.Pol.2004; T.55 nr 2, s.178-181.
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: PL
Punktacja ministerstwa: 3.000

24.
Tytuł oryginału: Enhanced platelet activation in patients with atopic eczema/dermatitis syndrome.
Autorzy: Alicja Kasperska-Zając, Marek Nowakowski, Barbara Rogala.
Źródło: Inflammation2004; Vol.28, No.5, p.299-302
Charakt. formalna: ZA
Język publikacji: EN
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 1.292
Punktacja ministerstwa: 10.000

25.
Tytuł oryginału: Plasma levels of β-thromboglobulin – an indicator of in vivo platelet activation in patients with pollen-induced intermittent allergic rhinitis during the pollen season and out of season.
Autorzy: Alicja Kasperska-Zając, Barbara Rogala, Marek Nowakowski.
Źródło: Adv.Clin.Exp.Med.2005; Vol.14, No.1, p.59-62
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: EN
Punktacja ministerstwa: 9.000

26.
Tytuł oryginału: Sense of coherence and emotional disturbances in patients with intermittent allergic rhinitis.
Autorzy: Z[enon] Brzoza, K[arina] Badura-Brzoza, A[licja] Kasperska-Zając, M[arek] Nowakowski, J[erzy] Matysiakiewicz, B[arbara] Rogala, R[obert] T. Hese.
Źródło: Allergy Clin.Immunol.Int.2005, Suppl.1, p.256, [683]
Uwagi: World Allergy Congress – Allergy in a Changing World, Munich [Germany], 26.06-1.07.2005, abstr.
Charakt. formalna: ZSZ
Język publikacji: EN

27.
Tytuł oryginału: Quality of life in intermittent allergic conjunctivitis – preliminary report.
Autorzy: Z[enon] Brzoza, A[licja] Kasperska-Zając, K[arina] Badura-Brzoza, M[arek] Nowakowski, J[erzy] Matysiakiewicz, B[arbara] Rogala, R[obert] T. Hese.
Źródło: W: Annual Congress 2005: The Royal College of Ophthalmologists, Birmingham 17-19.05.2005, abstr.
Opis fizyczny: No.[180].
Charakt. formalna: ZSZ
Język publikacji: EN

28.
Tytuł oryginału: Markers of platelet activation in plasma of patients suffering from persistent allergic rhinitis with or without asthma symptoms.
Autorzy: A[licja] Kasperska-Zając, B[arbara] Rogala.
Źródło: Clin.Exp.Allergy2005; Vol.35, Iss.11, p.1462-1465
Charakt. formalna: ZA
Język publikacji: EN
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 3.553
Punktacja ministerstwa: 32.000

29.
Tytuł oryginału: Circulating platelets activity in patients sensitized to house dust mite suffering from presistent allergic rhinitis with or without asthma symptoms.
Autorzy: Alicja Kasperska-Zając, Zenon Brzoza, Barbara Rogala.
Źródło: Eur.Respir.J.2005; Vol.26, Suppl.49, p.590, [P3775]
Uwagi: 15th European Respiratory Society Annual Congress, Copenhagen [Denmark] 17-21.09.2005, abstr.
Charakt. formalna: ZSZ
Język publikacji: EN

30.
Tytuł oryginału: Depression in asthma and atopic eczema/dermatitis syndrome.
Autorzy: Zenon Brzoza, Alicja Kasperska-Zając, Karina Badura-Brzoza, Barbara Rogala, Robert T. Hese.
Źródło: Eur.Respir.J.2005; Vol.26 Suppl.49, p.133[P898].
Uwagi: 15th European Respiratory Society Annual Congress, Copenhagen [Denmark] 17-21.09.2005, abstr.
Charakt. formalna: ZSZ
Język publikacji: EN

31.
Tytuł oryginału: Assessment of platelet activity as expressed by plasma levels of platelet factor 4 and β-thromboglobulin in patients with chronic idiopathic urticaria.
Autorzy: Alicja Kasperska-Zając, Barbara Rogala, Marek Nowakowski.
Źródło: Exp.Dermatol.2005; Vol.14, No.7, p.515-518
Charakt. formalna: ZA
Język publikacji: EN
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 2.095
Punktacja ministerstwa: 32.000

32.
Tytuł oryginału: Circulating levels of urokinase- type plasminogen activator (uPA) and its soluble receptor (suPAR) in patients with atopic eczema/dermatitis syndrome.
Autorzy: Alicja Kasperska-Zając, Barbara Rogala.
Źródło: Inflammation2005; Vol.29, No.2-3, p.90-93
Charakt. formalna: ZA
Język publikacji: EN
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 0.772
Punktacja ministerstwa: 20.000

33.
Tytuł oryginału: Blood urokinase plasminogen activator system in chronic idiopathic urticaria.
Autorzy: Z[enon] Brzoza, A[licja] Kasperska-Zając, B[arbara] Rogala.
Źródło: W: 25th Congress of the European Academy of Allergology and Clinical Immunology – EAACI 2006: “Basic science in allergology and clinical immunology, a prerequisite for improving patient care and 100 years of allergy as defined by Clemens von Pirquet”, Vienna [Austria] 10-14.06.2006, abstr.
Opis fizyczny: p.180[626].
Charakt. formalna: ZSZ
Język publikacji: EN

34.
Tytuł oryginału: Plasma concentration of interleukin 6 (IL-6), and its relationship with circulating concentration of dehydroepiandrosterone sulfate (DHEA-S) in patients with chronic idiopathic urticaria.
Autorzy: Z[enon] Brzoza, A[licja] Kasperska-Zając, R[enata] Polaniak, B[arbara] Rogala, E[wa] Birkner.
Źródło: W: 25th Congress of the European Academy of Allergology and Clinical Immunology – EAACI 2006: “Basic science in allergology and clinical immunology, a prerequisite for improving patient care and 100 years of allergy as defined by Clemens von Pirquet”, Vienna [Austria] 10-14.06.2006, abstr.
Opis fizyczny: p.458[1679].
Charakt. formalna: ZSZ
Język publikacji: EN

35.
Tytuł oryginału: Behaviour of indexes of platelet activity and active fibrinolysis in plasma from patients with seasonal allergic rhinitis and concomitant asthma during pollen season.
Autorzy: Alicja Kasperska-Zając, Barbara Rogala.
Źródło: Adv.Clin.Exp.Med.2006; Vol.15 No.1, p.23-28.
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: EN
Punktacja ministerstwa: 9.000

36.
Tytuł oryginału: Plasma concentration of platelet factor 4 in patients with acute urticaria in the course of acute respiratory tract infection.
Autorzy: Alicja Kasperska-Zając, Zenon Brzoza, Barbara Rogala.
Źródło: Adv.Clin.Exp.Med.2006; Vol.15 No.6, p.995-998.
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: EN
Punktacja ministerstwa: 9.000

37.
Tytuł oryginału: Xolair w praktyce klinicznej.
Tytuł angielski: Xolair in clinical practice.
Autorzy: Barbara Rogala, Alicja Kasperska-Zając.
Źródło: Alerg.Astma Immunol.2006; T.11 nr 2, s.83-86.
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: PL
Punktacja ministerstwa: 9.000

38.
Tytuł oryginału: Lower serum concentration of dehydroepiandrosterone sulphate in patients suffering from chronic idiopathic urticaria.
Autorzy: A[licja] Kasperska-Zając, Z[enon] Brzoza, B[arbara] Rogala.
Źródło: Allergy2006; Vol.61, No.12, p.1489-1490
Charakt. formalna: ZA
Język publikacji: EN
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 5.334
Punktacja ministerstwa: 32.000

39.
Tytuł oryginału: Circulating level of the platelet-derived CXC chemokine platelet factor 4 in chronic urticaria patients with or without coexistent euthyroid Hashimoto’s thyroiditis.
Autorzy: Alicja Kasperska-Zając, Zenon Brzoza, Barbara Rogala.
Źródło: Autoimmunity2006; Vol.39 Iss.4, p.265-268.
Charakt. formalna: ZA
Język publikacji: EN
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 2.033
Punktacja ministerstwa: 27.000

40.
Tytuł oryginału: Behaviour of indexes of platelet activity and active fibrynolysis in plasma from patients with seasonal allergic rhinitis and concomitant asthma during pollen season.
Autorzy: Alicja Kasperska-Zając, Zenon Brzoza, Barbara Rogala.
Źródło: Eur.Respir.J.2006; Vol.28 Suppl.50, p.237s[P1395].
Uwagi: 16th ERS – European Respiratory Society Annual Congress, Munich [Germany] 2-6.09.2006, abstr.
Charakt. formalna: ZSZ
Język publikacji: EN

41.
Tytuł oryginału: Mood disturbances manifestation in asthma and allergic rhinitis.
Autorzy: Zenon Brzoza, Alicja Kasperska-Zając, Karina Badura-Brzoza, Jerzy Matysiakiewicz, Barbara Rogala, Robert T. Hese.
Źródło: Eur.Respir.J.2006; Vol.28 Suppl.50, p.231s[P1363].
Uwagi: 16th ERS – European Respiratory Society Annual Congress, Munich [Germany] 2-6.09.2006, abstr.
Charakt. formalna: ZSZ
Język publikacji: EN

42.
Tytuł oryginału: Serum concentration of dehydroepiandrosterone sulphate (DHEA-S) in female patients with chronic idiopathic urticaria (CIU).
Autorzy: A[licja] Kasperska-Zając, Z[enon] Brzoza, B[arbara] Rogala.
Źródło: J.Allergy Clin.Immunol.2006; Vol.117 No.2, p.S122[477].
Uwagi: 62nd Annual Meeting of American Academy of Allergy, Asthma and Immunology, Miami Beach [United States] 3-7.03.2006, abstr.
Charakt. formalna: ZSZ
Język publikacji: EN

43.
Tytuł oryginału: Serum concentration of dehydroepiandrosterone sulphate in female patients with chronic idiopathic urticaria.
Autorzy: Alicja Kasperska-Zając, Zenon Brzoza, Barbara Rogala.
Źródło: J.Dermatol.Sci.2006; Vol.41 No.1, p.80-81.
Charakt. formalna: ZA
Język publikacji: EN
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 2.636
Punktacja ministerstwa: 32.000

44.
Tytuł oryginału: Platelet function in anaphylaxis.
Autorzy: A[licja] Kasperska-Zając, B[arbara] Rogala.
Źródło: J.Investig.Allergol.Clin.Immunol.2006; Vol.16, No.1, p.1-4
Charakt. formalna: ZA
Język publikacji: EN
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 1.028
Punktacja ministerstwa: 20.000

45.
Tytuł oryginału: Effect of allergen-specific immunotherapy on platelet secretory activity in patients with grass-pollen allergy.
Autorzy: Alicja Kasperska-Zając, Zenon Brzoza, Barbara Rogala.
Źródło: Vaccine2006; Vol.24 No.47-48, p.6990-6993.
Charakt. formalna: ZA
Język publikacji: EN
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 3.159
Punktacja ministerstwa: 32.000

46.
Tytuł oryginału: D-dimer plasma concentration in chronic urticaria patients with positive autologous serum intradermal test.
Autorzy: Alicja Kasperska-Zając, Zenon Brzoza, Barbara Rogala.
Źródło: Adv.Clin.Exp.Med.2007; Vol.16 No.1, p.65-68.
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: EN
Punktacja ministerstwa: 9.000

47.
Tytuł oryginału: Circulating concentration of dehydroepiandrosterone sulfate (DHEA-S) in women suffering from chronic idiopathic urticaria in relation to their prepor post-menopausal status.
Autorzy: Z[enon] Brzoza, A[licja] Kasperska-Zając, B[arbara] Rogala.
Źródło: Allergy2007; Vol.62 Suppl.83, p.314[873].
Uwagi: 26th Congress of the European Academy of Allergology and Clinical Immunology,
Charakt. formalna: ZSZ
Język publikacji: EN

48.
Tytuł oryginału: Does the dehydroepiandrosterone sulphate decline in chronic urticaria result from psychological distress?
Autorzy: A[licja] Kasperska-Zając, Z[enon] Brzoza, K[arina] Badura-Brzoza, J[erzy] Matysiakiewicz, R[obert] Hese, B[arbara] Rogala.
Źródło: Allergy2007; Vol.62 Suppl.83, p.564-565[1640].
Uwagi: 26th Congress of the European Academy of Allergology and Clinical Immunology,
Charakt. formalna: ZSZ
Język publikacji: EN

49.
Tytuł oryginału: Serum prolactin concentration and its realtionship with dehydroepiandrosterone sulfate concentration in chronic urticaria patients with positive and negative response to autologous serum skin test.
Autorzy: Z[enon] Brzoza, A[licja] Kasperska-Zając, B[arbara] Rogala.
Źródło: Allergy2007; Vol.62 No.5, p.566-567.
Charakt. formalna: ZA
Język publikacji: EN
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 5.014
Punktacja ministerstwa: 32.000

50.
Tytuł oryginału: Anaphylactoid reaction after the use of sodium tetradecyl sulfate : a case report.
Autorzy: Zenon Brzoza, Alicja Kasperska-Zając, Edmund Rogala, Barbara Rogala.
Źródło: Angiology2007; Vol.58 No 5, p.644-646.
Charakt. formalna: ZA
Język publikacji: EN
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 0.625
Punktacja ministerstwa: 13.000

51.
Tytuł oryginału: Blood urokinase plasminogen activator system in chronic urticaria.
Autorzy: Alicja Kasperska-Zając, Zenon Brzoza, Barbara Rogala.
Źródło: Arch.Dermatol.Res.2007; Vol.298, No.8, p.409-411
Charakt. formalna: ZA
Język publikacji: EN
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 1.596
Punktacja ministerstwa: 27.000

52.
Tytuł oryginału: Markers of antioxidant defence system and lipid peroxidation in peripheral blood of female patients with chronic idiopathic urticaria.
Autorzy: Alicja Kasperska-Zając, Zenon Brzoza, Renata Polaniak, Barbara Rogala, Ewa Birkner.
Źródło: Arch.Dermatol.Res.2007; Vol.298 No.9, p.499-503.
Charakt. formalna: ZA
Język publikacji: EN
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 1.596
Punktacja ministerstwa: 27.000

53.
Tytuł oryginału: Plasma concentration of interleukin 6 (IL-6), and its relationship with circulating concentration of dehydroepiandrosterone sulfate (DHEA-S) in patients with chronic idiopathic urticaria.
Autorzy: Alicja Kasperska-Zając, Zenon Brzoza, Barbara Rogala.
Źródło: Cytokine2007; Vol.39 No.2, p.142-146.
Charakt. formalna: ZA
Język publikacji: EN
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 2.169
Punktacja ministerstwa: 20.000

54.
Tytuł oryginału: Effect of allergen-specific imunotherapy on platelet secretory activity in patients with house-dust mite allergy.
Autorzy: A[licja] Kasperska-Zając, Z[enon] Brzoza, B[arbara] Rogala.
Źródło: Eur.Respir.J.2007; Vol.30 Suppl.51, p.369s[P2211].
Uwagi: 17th ERS – European Respiratory Society Annual Congress, Stockholm [Sweden] 15-19.09.2007, abstr.
Charakt. formalna: ZSZ
Język publikacji: EN

55.
Tytuł oryginału: Is quality of life impairment in asthma comparable to chronic urticaria?
Autorzy: Z[enon] Brzoza, A[licja] Kasperska-Zając, K[arina] Badura-Brzoza, J. Matysiakiewicz, B[arbara] Rogala, R[obert] Hese.
Źródło: Eur.Respir.J.2007; Vol.30 Suppl.51, p.627s[P3670].
Uwagi: 17th ERS – European Respiratory Society Annual Congress, Stockholm [Sweden] 15-19.09.2007, abstr.
Charakt. formalna: ZSZ
Język publikacji: EN

56.
Tytuł oryginału: Platelet activation during allergic inflammation.
Autorzy: Alicja Kasperska-Zając, Barbara Rogala.
Źródło: Inflammation2007; Vol.30, No.3-4, p.161-165
Charakt. formalna: ZA
Język publikacji: EN
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 1.000
Punktacja ministerstwa: 20.000

57.
Tytuł oryginału: Serum concentration of dehydroepiandrosterone sulfate and testosterone in women with severe atopic eczema/dermatitis syndrome.
Autorzy: A[licja] Kasperska-Zając, Z[enon] Brzoza, B[arbara] Rogala.
Źródło: J.Investig.Allergol.Clin.Immunol.2007; Vol.17, No.3, p.160-163
Charakt. formalna: ZA
Język publikacji: EN
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 1.254
Punktacja ministerstwa: 20.000

58.
Tytuł oryginału: Pruritic urticarial papules and plaques of pregnancy.
Autorzy: Zenon Brzoza, Alicja Kasperska-Zając, Ewa Oleś, Barbara Rogala.
Źródło: J.Midwifery Womens Health2007; Vol.52, No.1, p.44-48
Charakt. formalna: ZA
Język publikacji: EN
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 0.815
Punktacja ministerstwa: 27.000

59.
Tytuł oryginału: Ocena aktywacji płytek krwi na podstawie pomiaru stężenia chemokin w osoczu chorych z różnym fenotypem alergii atopowej i przewlekłą pokrzywką.
Autorzy: Alicja Kasperska-Zając.
Adres wydawniczy: Katowice : ŚAM, 2007
Opis fizyczny: 97s.
Seria: Rozprawy Habilitacyjne – Śląska Akademia Medyczna w Katowicach. Nr 8/2007
ISBN: 978-83-7509-031-4
Charakt. formalna: PK
Język publikacji: PL
Punktacja ministerstwa: 12.000

60.
Tytuł oryginału: Występowanie objawów lęku i depresji u chorych na alergiczny nieżyt nosa.
Autorzy: Zenon Brzoza, Alicja Kasperska-Zając, Karina Badura-Brzoza, Magdalena Piegza, Jerzy Matysiakiewicz, Robert T. Hese, Barbara Rogala.
Źródło: Lęk i Depresja2007; T.12 nr 1, s.43-50.
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: PL

61.
Tytuł oryginału: Circulating concentration of dehydroepiandrosterone sulfate (DHEA-S) in women suffering from chronic idiopathic urticaria in relation to their pre- or post- menopausal status.
Autorzy: Alicja Kasperska-Zając, Zenon Brzoza, Barbara Rogala.
Źródło: Maturitas2007; Vol.58 No.3, p.211-215.
Charakt. formalna: ZA
Język publikacji: EN
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 2.023
Punktacja ministerstwa: 27.000

62.
Tytuł oryginału: Effect of allergen-specific immunotherapy on plasma level of platelet factor 4 (PF-4) and beta-thromboglobulin (beta-TG), platelet activation markers in patients with house dust mite allergy.
Autorzy: Alicja Kasperska-Zając, Zenon Brzoza, Barbara Rogala.
Źródło: Vaccine2007; Vol.25 No.18, p.3595-3598.
Charakt. formalna: ZA
Język publikacji: EN
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 3.377
Punktacja ministerstwa: 32.000

63.
Tytuł oryginału: Serum concentrations of dehydroepiandrosterone sulfate and testosterone in patients with allergic rhinitis and mild asthma.
Autorzy: Alicja Kasperska-Zając, Zenon Brzoza, Barbara Rogala.
Źródło: Adv.Clin.Exp.Med.2008; Vol.17, No.1, p.41-44
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: EN
Punktacja ministerstwa: 9.000

64.
Tytuł oryginału: Anxiety and depressive disorders in Hymenoptera venom allergic patients compared with controls.
Autorzy: R[adosław] Gawlik, K[arina] Badura-Brzoza, A[licja] Kasperska-Zając, Z[enon] Brzoza, J. Matysiakiewicz, R. Hese, B[arbara] Rogala.
Źródło: Allergy2008; Vol.63 Suppl.88, p.81[179]
Uwagi: 17th EAACI Congress of the European Academy of Allergology and Clinical Immunology. Barcelona [Spain], 7-11.06.2008. Abstr.
Charakt. formalna: ZSZ
Język publikacji: EN

65.
Tytuł oryginału: Blood rheological profiles in patients with chronic urticaria.
Autorzy: A[licja] Kasperska-Zając, Z[enon] Brzoza, L[udmiła] Słowińska, B[arbara] Rogala.
Źródło: Allergy2008; Vol.63 Suppl.88, p.507[1397]
Uwagi: 17th EAACI Congress of the European Academy of Allergology and Clinical Immunology. Barcelona [Spain], 7-11.06.2008. Abstr.
Charakt. formalna: ZSZ
Język publikacji: EN

66.
Tytuł oryginału: Blood rheological properties in patients with atopic eczema / dermatitis syndrome.
Autorzy: A[licja] Kasperska-Zając, Z[enon] Brzoza, B[arbara] Rogala, L[udmiła] Słowińska.
Źródło: Allergy2008; Vol.63 Suppl.88, s.325[875]
Uwagi: 17th EAACI Congress of the European Academy of Allergology and Clinical Immunology. Barcelona [Spain], 7-11.06.2008. Abstr.
Charakt. formalna: ZSZ
Język publikacji: EN

67.
Tytuł oryginału: Elevated levels of exhaled nitric oxide in recurrent tonsillitis.
Autorzy: A[licja] Kasperska-Zając, Z[enon] Brzoza, B[arbara] Rogala.
Źródło: Allergy2008; Vol.63 Suppl.88, p.661[1839]
Uwagi: 17th EAACI Congress of the European Academy of Allergology and Clinical Immunology. Barcelona [Spain], 7-11.06.2008. Abstr.
Charakt. formalna: ZSZ
Język publikacji: EN

68.
Tytuł oryginału: Increased secretion of platelet specific mediators in patients wit delayed pressure urticaria.
Autorzy: A[licja] Kasperska-Zając, Z[enon] Brzoza, B[arbara] Rogala.
Źródło: Allergy2008; Vol.63 Suppl.88, p.156[391]
Uwagi: 17th EAACI Congress of the European Academy of Allergology and Clinical Immunology. Barcelona [Spain], 7-11.06.2008. Abstr.
Charakt. formalna: ZSZ
Język publikacji: EN

69.
Tytuł oryginału: Serum concentration of dehydroepiandrosterone sulfate (DHEA-S) and testosterone in patients suffering from allergic rhinitis and mild asthma.
Autorzy: A[licja] Kasperska-Zając, Z[enon] Brzoza, B[arbara] Rogala.
Źródło: Allergy2008; Vol.63 Suppl.88, p.596-597[1652]
Uwagi: 17th EAACI Congress of the European Academy of Allergology and Clinical Immunology. Barcelona [Spain], 7-11.06.2008. Abstr.
Charakt. formalna: ZSZ
Język publikacji: EN

70.
Tytuł oryginału: Upper airways angiooedema symptoms are not associatedwith increased exhaled nitric oxide level.
Autorzy: Z[enon] Brzoza, A[licja] Kasperska-Zając, B[arbara] Rogala.
Źródło: Allergy2008; Vol.63 Suppl.88, p.539[1489]
Uwagi: 17th EAACI Congress of the European Academy of Allergology and Clinical Immunology. Barcelona [Spain], 7-11.06.2008. Abstr.
Charakt. formalna: ZSZ
Język publikacji: EN

71.
Tytuł oryginału: The urokinase system in patients with intermittent and persistent allergic rhinitis.
Autorzy: Alicja Kasperska-Zając, Zenon Brzoza, Barbara Rogala.
Źródło: Blood Coagul.Fibrinol.2008; Vol.19, No.7, p.685-688
Charakt. formalna: ZA
Język publikacji: EN
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 1.398
Punktacja ministerstwa: 20.000

72.
Tytuł oryginału: Lower serum dehydroepiandrosterone sulphate concentration in chronic idiopathic urticaria : a secondary transient phenomenon?
Autorzy: A[licja] Kasperska-Zając, Z[enon] Brzoza, B[arbara] Rogala.
Źródło: Br.J.Dermatol.2008; Vol.159, No.3, p.743-744
Charakt. formalna: ZA
Język publikacji: EN
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 3.489
Punktacja ministerstwa: 32.000

73.
Tytuł oryginału: Serum prolactin concentration in patients suffering from severe atopic eczema/dermatitis syndrome.
Autorzy: Alicja Kasperska-Zając, Zenon Brzoza, Barbara Rogala.
Źródło: Cent.Eur.J.Immunol.2008; Vol.33, No.2, p.54-55.
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: EN
Punktacja ministerstwa: 6.000

74.
Tytuł oryginału: The serum prolactin concentration in patients suffering from severe atopic eczema/dermatitis syndrome.
Autorzy: Alicja Kasperska-Zając, Zenon Brzoza, Barbara Rogala.
Źródło: Cent.Eur.J.Immunol.2008; Vol.33, Suppl.1, p.134, [11.40]
Uwagi: 13th Congress of Polish Society of Experimental and Clinical Immunology, Kraków 14-17.05.2008, abstr.
Charakt. formalna: PSZ
Język publikacji: EN

75.
Tytuł oryginału: Increased concentration of platelet-derived chemokines in serum of patients with delayed pressure urticaria.
Autorzy: Alicja Kasperska-Zając, Zenon Brzoza, Barbara Rogala.
Źródło: Eur.Cytokine Netw.2008; Vol.19, No 2, p.89-91.
Charakt. formalna: ZA
Język publikacji: EN
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 2.984
Punktacja ministerstwa: 27.000

76.
Tytuł oryginału: Elevated levels of exhaled nitric oxide in recurrent tonsillitis.
Autorzy: A[licja] Kasperska-Zając, Z[enon] Brzoza, E[ugeniusz] Czecior, B[arbara] Rogala, A. Polok, G[rzegorz] Namysłowski.
Źródło: Eur.Respir.J.2008; Vol.31, No.4, p.909-910.
Charakt. formalna: ZA
Język publikacji: EN
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 5.545
Punktacja ministerstwa: 32.000

77.
Tytuł oryginału: Dehydroepiandrosterone and dehydroepiandrosterone sulphate in atopic allergy and chronic urticaria.
Autorzy: Alicja Kasperska-Zając, Zenon Brzoza, Barbara Rogala.
Źródło: Inflammation2008; Vol.31, No.3, p.141-145
Charakt. formalna: ZA
Język publikacji: EN
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 2.034
Punktacja ministerstwa: 20.000

78.
Tytuł oryginału: Platelet activating factor as a mediator and therapeutic approach in bronchial asthma.
Autorzy: A[licja] Kasperska-Zając, Z[enon] Brzoza, B[arbara] Rogala.
Źródło: Inflammation2008; Vol.31, No.2, p.112-120
Charakt. formalna: ZA
Język publikacji: EN
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 2.034
Punktacja ministerstwa: 20.000

79.
Tytuł oryginału: Anxiety and depression and their influence on the quality of like after total hip replacement: preliminary report.
Autorzy: Karina Badura-Brzoza, Piotr Zając, Alicja Kasperska-Zając, Zenon Brzoza, Jerzy Matysiakiewicz, Magdalena Piegza, Robert T. Hese, Barbara Rogala, Jacek Semenowicz, Bogdan Koczy.
Źródło: Int.J.Psychiatr.Clin.Pract.2008; Vol.12, No.4, p.280-284
Charakt. formalna: ZA
Język publikacji: EN
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 0.410
Punktacja ministerstwa: 13.000

80.
Tytuł oryginału: Seasonal changes in platelet activity in pollen-induced seasonal allergic rhinitis and asthma.
Autorzy: Alicja Kasperska-Zając, Zenon Brzoza, Barbara Rogala.
Źródło: J.Asthma2008; Vol.45, No.6, p.485-487
Charakt. formalna: ZA
Język publikacji: EN
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 1.330
Punktacja ministerstwa: 20.000

81.
Tytuł oryginału: Sex hormones and urticaria.
Autorzy: Alicja Kasperska-Zając, Zenon Brzoza, Barbara Rogala.
Źródło: J.Dermatol.Sci.2008; Vol.52, No.2, p.79-86
Charakt. formalna: ZA
Język publikacji: EN
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 2.973
Punktacja ministerstwa: 32.000

82.
Tytuł oryginału: Antioxidant enzyme activity and malondialdehyde concentration in the plasma and erythrocytes of patients with urticaria induced by nonsteroidal anti-inflammatory drugs.
Autorzy: A[licja] Kasperska-Zając, Z[enon] Brzoza, B[arbara] Rogala, R[enata] Polaniak, E[wa] Birkner.
Źródło: J.Investig.Allergol.Clin.Immunol.2008; Vol.18, No.5, p.372-375
Charakt. formalna: ZA
Język publikacji: EN
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 1.254
Punktacja ministerstwa: 20.000

83.
Tytuł oryginału: Platelet function in cutaneous diseases.
Autorzy: Alicja Kasperska-Zając, Zenon Brzoza, Barbara Rogala.
Źródło: Platelets2008; Vol.19, No.5, p.317-321
Charakt. formalna: ZA
Język publikacji: EN
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 2.271
Punktacja ministerstwa: 20.000

84.
Tytuł oryginału: Decline in dehydroepiandrosterone sulfate observed in chronic urticaria is associated with psychological distress.
Autorzy: Zenon Brzoza, Alicja Kasperska-Zając, Karina Badura-Brzoza, Jerzy Matysiakiewicz, Robert T. Hese, Barbara Rogala.
Źródło: Psychosom. Med.2008; Vol.70, No.6, p.723-728
Charakt. formalna: ZA
Język publikacji: EN
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 3.460
Punktacja ministerstwa: 32.000

85.
Tytuł oryginału: Platelet-activating factor (PAF) : a review of its role in asthma and clinical efficacy of PAF antagonists in the disease therapy.
Autorzy: Alicja Kasperska-Zając, Zenon Brzoza, Barbara Rogala.
Źródło: Recent Pat.Inflamm.Allergy Drug Discov.2008; Vol.2, No.1, p.72-76.
Charakt. formalna: ZA
Język publikacji: EN
Punktacja ministerstwa: 2.000

86.
Tytuł oryginału: The German version of the chronic urticaria quality-of-life questionnaire : factor analysis, validation, and initial clinical findings.
Autorzy: A. Młynek, M. Magerl, M. Hanna, S. Lhachimi, I. Baiardini, G. W. Canonica, Z[enon] Brzoza, A[licja] Kasperska-Zając, B[arbara] Rogala, A. Zalewska-Janowska, T. Zuberbier, M. Maurer.
Źródło: Allergy2009; Vol.64, No.6, p.927-936
Charakt. formalna: ZA
Język publikacji: EN
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 6.380
Punktacja ministerstwa: 24.000

87.
Tytuł oryginału: Increased d-dimer concentration in plasma of patients with severe acute urticaria.
Autorzy: A[licja] Kasperska-Zając, Z[enon] Brzoza.
Źródło: Br.J.Dermatol.2009; Vol.161, No.6, p.1409-1410
Charakt. formalna: ZA
Język publikacji: EN
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 4.260
Punktacja ministerstwa: 24.000

88.
Tytuł oryginału: Psychological and psychiatric factors related to health-related quality of life after total hip replacement – preliminary report.
Autorzy: Karina Badura-Brzoza, Piotr Zając, Zenon Brzoza, Alicja Kasperska-Zając, Jerzy Matysiakiewicz, Magdalena Piegza, Robert T. Hese, Barbara Rogala, Jacek Semenowicz, Bogdan Koczy.
Źródło: Eur.Psychiatr.2009; Vol.24, No.2, p.119-124
Charakt. formalna: ZA
Język publikacji: EN
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 3.080
Punktacja ministerstwa: 20.000

89.
Tytuł oryginału: Blood rheological properties in patients with atopic dermatitis (AD).
Autorzy: A[licja] Kasperska-Zając, Z[enon] Brzoza, E. Koczy-Baron, J. Jagodzińska, L[udmiła] Słowińska, B[arbara] Rogala.
Źródło: Inflammation2009; Vol.32, No.4, p.242-246
Charakt. formalna: ZA
Język publikacji: EN
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 1.642
Punktacja ministerstwa: 10.000

90.
Tytuł oryginału: Przewlekła pokrzywka i nieregularne cykle miesięczne – opis przypadku skutecznie leczonego doustnymi lekami antykoncepcyjnymi.
Tytuł angielski: Chronic urticaria and irregular menstrual cycle: a case report of effective therapy with oral contraception.
Autorzy: A[licja] Kasperska-Zając, Z[enon] Brzoza.
Źródło: Post.Dermatol.Alergol./Adv.Dermatol.Allergol.2009; T.26, z.5, s.460-461, [7.5]
Uwagi: 10 Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Alergologicznego “Diagnostyka i leczenie chorób alergicznych – nowe trendy”. Bydgoszcz, 7-10.10.2009 r. [streszcz.]
Charakt. formalna: PSZ
Język publikacji: PL, EN

91.
Tytuł oryginału: Dehydroepiandrosterone in therapy of allergy diseases.
Autorzy: Alicja Kasperska-Zając, Zenon Brzoza, Ewa Koczy-Baron, Julia Jagodzińska.
Źródło: Recent Pat.Inflamm.Allergy Drug Discov.2009; Vol.3, No.2, p.211-213
Charakt. formalna: ZA
Język publikacji: EN
Punktacja ministerstwa: 2.000

92.
Tytuł oryginału: Remission of chronic urticaria in the course of house dust mite immunotherapy – Mere coincidence more to it?
Autorzy: Alicja Kasperska-Zając, Zenon Brzoza.
Źródło: Vaccine2009; Vol.27, No.52, p.7240-7241
Charakt. formalna: ZA
Język publikacji: EN
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 3.616
Punktacja ministerstwa: 24.000

93.
Tytuł oryginału: Blood rheological profiles in patients with chronic urticaria.
Autorzy: A[licja] Kasperska-Zając, L[udmiła] Słowińska, T. Jasińska.
Źródło: Arch.Dermatol.Res.2010; Vol.302, No.8, p.609-612
Charakt. formalna: ZA
Język publikacji: EN
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 2.011
Punktacja ministerstwa: 27.000

94.
Tytuł oryginału: No alteration of circulating testosterone concentration in patients with chronic urticaria with positive response to autologous serum skin test.
Autorzy: A[licja] Kasperska-Zając, T. Jasińska.
Źródło: Br.J.Dermatol.2010; Vol.162, No.4, p.890-891
Charakt. formalna: ZA
Język publikacji: EN
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 4.351
Punktacja ministerstwa: 32.000

95.
Tytuł oryginału: Asthma and dehydroepiandrosterone (DHEA) : facts and hypothesis.
Autorzy: Alicja Kasperska-Zając.
Źródło: Inflammation2010; Vol.33, No.5, p.320-324
Charakt. formalna: ZA
Język publikacji: EN
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 1.777
Punktacja ministerstwa: 20.000

96.
Tytuł oryginału: Recovery of platelet factor 4 (PF-4) and beta-thromboglobulin (beta-TG) plasma concentrations during remission in patients suffering from atopic dermatitis.
Autorzy: Alicja Kasperska-Zając.
Źródło: Platelets2010; Vol.21, No.7, p.522-524
Charakt. formalna: ZA
Język publikacji: EN
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 2.117
Punktacja ministerstwa: 20.000

97.
Tytuł oryginału: Effect of tonsillectomy on the level of exhaled nitric oxide (NO) in patients with recurrent tonsillitis.
Autorzy: A[licja] Kasperska-Zając, E[ugeniusz] Czecior, G[rzegorz] Namysłowski.
Źródło: Respir.Med.2010; Vol.104, No.11, p.1757-1759
Charakt. formalna: ZA
Język publikacji: EN
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 2.525
Punktacja ministerstwa: 27.000

98.
Tytuł oryginału: Ocena wpływu higieny protez i stanu błony śluzowej jamy ustnej na poziom stężenia tlenku azotu w wydychanym powietrzu u pacjentów użytkujących protezy całkowite.
Autorzy: Magdalena Wyszyńska, Jacek Kasperski, Alicja Kasperska-Zając.
Źródło: W: 11 Konferencja – “Biomateriały i mechanika w stomatologii”, Ustroń 6-9.10.2011, streszczenia referatów
Opis fizyczny: s.72 : [56]
Charakt. formalna: PSZ
Język publikacji: PL

99.
Tytuł oryginału: Diagnostyka pokrzywek ostrych i przewlekłych.
Autorzy: Alicja Kasperska-Zając.
Źródło: Alerg.Astma Immunol.2011; T.16, supl.1, s.18-19
Uwagi: 11 Konferencja Naukowo-Szkoleniowa – “Alergia, astma, immunologia kliniczna”, Łódź 2-4.06.2011, materiały konferencyjne
Charakt. formalna: PSZ
Język publikacji: PL

100.
Tytuł oryginału: Plasma IL-6 concentration correlates with clinical disease activity and serum C-reactive protein concentration in chronic urticaria patients.
Autorzy: A[licja] Kasperska-Zając, J. Sztylc, E[dyta] Machura, G. Jop.
Źródło: Clin.Exp.Allergy2011; Vol.41, p.1386-1391
Charakt. formalna: ZA
Język publikacji: EN
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 5.032
Punktacja ministerstwa: 40.000

101.
Tytuł oryginału: Exhaled nitric oxide in patients with early glottic cancer.
Autorzy: Eugeniusz Czecior, Alicja Grzanka, Jacek Kasperski, Maciej Misiołek, Alicja Kasperska-Zając.
Źródło: Eur.J.Cancer Prev2011; Vol.20, No.5, p.426-428
Charakt. formalna: ZA
Język publikacji: EN
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 2.130
Punktacja ministerstwa: 20.000

102.
Tytuł oryginału: Serum concentration of dehydroepiandrosterone sulfate (DHEA-S) in patients suffering from acute urticaria.
Autorzy: Alicja Kasperska-Zając, Edyta Machura, Alicja Grzanka, Ewa Hadas, Ewa Koczy-Baron.
Źródło: Eur.J.Dermatol.2011; Vol.21, No.5, p.783-784
Charakt. formalna: ZA
Język publikacji: EN
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 2.526
Punktacja ministerstwa: 35.000

103.
Tytuł oryginału: The blood urokinase system in patients with seasonal allergic rhinitis and concomitant seasonal asthma during pollen season.
Autorzy: A[licja] Kasperska-Zając, E[ugeniusz] Czecior, A[licja] Grzanka, E[dyta] Machura, M[aciej] Misiołek.
Źródło: Eur.J.Inflamm.2011; Vol.9, No.3, p.285-288
Charakt. formalna: ZA
Język publikacji: EN
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 5.233
Punktacja ministerstwa: 35.000

104.
Tytuł oryginału: Exacerbation of chronic urticaria in the course of house dust mite immunotherapy:
Autorzy: Alicja Kasperska-Zając.
Źródło: Hum.Vaccin.2011; Vol.7, No.4, p.417-418
Charakt. formalna: ZA
Język publikacji: EN
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 3.577
Punktacja ministerstwa: 25.000

105.
Tytuł oryginału: Does dehydroepiandrosterone influence the expression of urticaria? : a mini review.
Autorzy: A[licja] Kasperska-Zając.
Źródło: Inflammation2011; Vol.34, No.5, p.362-366
Charakt. formalna: ZA
Język publikacji: EN
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 1.747
Punktacja ministerstwa: 15.000

106.
Tytuł oryginału: Analysis of plasma d-dimer concentartion in patients with delayed pressure urticaria.
Autorzy: A[licja] Kasperska-Zając, T. Jasińska.
Źródło: J.Eur.Acad.Dermatol.Venereol. JEADV2011; Vol.25, No.2, p.232-234
Charakt. formalna: ZA
Język publikacji: EN
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 2.980
Punktacja ministerstwa: 35.000

107.
Tytuł oryginału: Etiopatogeneza atopowego zapalenia skóry.
Tytuł angielski: Etiopathogenesis of atopic dermatitis.
Autorzy: Alicja Kasperska-Zając, Ewa Koczy-Baron.
Źródło: Pol.Merk.Lek.2011; T.31, nr 185, s.309-312
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: PL
Punktacja ministerstwa: 7.000

108.
Tytuł oryginału: Skuteczność i bezpieczeństwo stosowania glikokortykosteroidów donosowych w leczeniu alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa.
Autorzy: Alicja Kasperska-Zając.
Źródło: Terapia2011; T.19, nr spec. wrzesień, s.12-14
Uwagi: Alergologia
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: PL
Punktacja ministerstwa: 4.000

109.
Tytuł oryginału: Przebieg kliniczny i etiologia pokrzywki u dzieci.
Tytuł angielski: Natural course and etiology of urticaria in children.
Autorzy: E[dyta] Machura, M. Jońska-Golus, M[ałgorzata] Rusek-Zychma, M[ałgorzata] Barć-Czarnecka, F[ranciszek] Halkiewicz, M[agdalena] Jachimowicz, E. Chrobak, M. Wrzask, K. Litera-Grabda, A[licja] Kasperska-Zając.
Źródło: W: 11 Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Alergologicznego, Ossa 12-15.09.2012, streszczenia
Opis fizyczny: s.31 : [P3.6]
Charakt. formalna: PSZ
Język publikacji: PL

110.
Tytuł oryginału: Stężenie rezystyny i apeliny-12 jest podwyższone u dzieci chorych na astmę atopową.
Tytuł angielski: Serum resisitin and apelin-12 levels are elevated in children with atopic astma.
Autorzy: E[dyta] Machura, K[atarzyna] Ziora, D[ariusz] Ziora, E[lżbieta] Świętochowska, M[ałgorzata] Barć-Czarnecka, M[ałgorzata] Rusek-Zychma, H. Krakowczyk, F[ranciszek] Halkiewicz, A[licja] Kasperska-Zając.
Źródło: W: 11 Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Alergologicznego, Ossa 12-15.09.2012, streszczenia
Opis fizyczny: s.57 : [P6.1]
Charakt. formalna: PSZ
Język publikacji: PL

111.
Tytuł oryginału: Etiopatogeneza i diagnostyka pokrzywki przewlekłej.
Tytuł angielski: Etiopathogenesis and diagnosis of chronic urticaria.
Autorzy: Alicja Kasperska-Zając, Julia Jagodzińska.
Źródło: Alerg.Astma Immunol.2012; T.17, nr 1, s.5-10
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: PL
Punktacja ministerstwa: 7.000

112.
Tytuł oryginału: Kliniczna charakterystyka i zasady postępowania z chorymi na pokrzywkę opóźnioną z ucisku.
Autorzy: Alicja Kasperska-Zając.
Źródło: Alergia2012, nr 4(54), s.31-35
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: PL
Punktacja ministerstwa: 5.000

113.
Tytuł oryginału: Influence of chronically-administered amitriptyline on cardiovascular reactivity in rats.
Autorzy: Jerzy Jochem, Karolina Walas, Katarzyna Chojnacka, Agata Mitera, Adam Krawiec, Anna Stasiak, Alicja Kasperska-Zając.
Źródło: Ann.Acad.Med.Siles.2012; Vol.66, No.5, s.28-33
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: EN
Punktacja ministerstwa: 4.000

114.
Tytuł oryginału: Soluble CD40 ligand is not elevated in plasma of patients with chronic spontaneous urticaria.
Autorzy: T. Jasińska, A[licja] Kasperska-Zając.
Źródło: Br.J.Dermatol.2012; Vol.167, No.2, p.450-452
Charakt. formalna: ZA
Język publikacji: EN
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 3.759
Punktacja ministerstwa: 45.000

115.
Tytuł oryginału: DHEA in allergy, asthma and urticaria/angioedema.
Autorzy: Alicja Kasperska-Zając.
Źródło: W: DHEA in human health and aging. / Ed.: R. R. Watson
Adres wydawniczy: Boca Raton : CRC Press, 2012
Opis fizyczny: p.227-237
ISBN: 978-1-4398-3883-9
Charakt. formalna: ZRO
Język publikacji: EN
Punktacja ministerstwa: 5.000

116.
Tytuł oryginału: Late dysphagia and dyspnea as complications of esophagogastroduodenoscopy in delayed pressure urticaria : Case report.
Autorzy: E[ugeniusz] Czecior, A[licja] Grzanka, J. Kurak, M[aciej] Misiołek, A[licja] Kasperska-Zając.
Źródło: Dysphagia2012; Vol.27, No.1, p.148-150
Charakt. formalna: ZA
Język publikacji: EN
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 1.938
Punktacja ministerstwa: 30.000

117.
Tytuł oryginału: The role of the histaminergic system in the central cardiovascular regulation in haemorrhagic hypotension.
Autorzy: Jerzy Jochem, Alicja Kasperska-Zając.
Źródło: Folia Med.Cracov.2012; Vol.52, No.3-4, p.31-41
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: EN
Punktacja ministerstwa: 4.000

118.
Tytuł oryginału: Increased plasma concentration of vascular endothelial growth factor in patients with atopic dermatitis and its relation to disease severity and platelet activation.
Autorzy: E. Koczy-Baron, J[erzy] Jochem, A[licja] Kasperska-Zając.
Źródło: Inflamm.Res.2012; Vol.61, No.12, p.1405-1409
Charakt. formalna: ZA
Język publikacji: EN
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 1.964
Punktacja ministerstwa: 15.000

119.
Tytuł oryginału: Chronic urticaria and irregular menstrual cycle : A case report of effective therapy with oral contraception.
Autorzy: Alicja Kasperska-Zając, Jacek Zamłyński.
Źródło: J.Dermatol.Treat.2012; Vol.23, No.2, p.159-160
Charakt. formalna: ZA
Język publikacji: EN
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 1.504
Punktacja ministerstwa: 25.000

120.
Tytuł oryginału: Acute-phase response in chronic urticaria.
Autorzy: A[licja] Kasperska-Zając.
Źródło: J.Eur.Acad.Dermatol.Venereol. JEADV2012; Vol.26, No.6, p.665-672
Charakt. formalna: ZA
Język publikacji: EN
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 2.694
Punktacja ministerstwa: 35.000

121.
Tytuł oryginału: Serum visfatin levels are decreased in schoolchildren with atopic asthma.
Autorzy: Edyta Machura, Katarzyna Ziora, Dariusz Ziora, Elżbieta Świętochowska, Franciszek Halkiewicz, Joanna Oświęcimska, Alicja Kasperska-Zając.
Źródło: Neuroendocrinol.Lett.2012; Vol.33, No.5, p.559-564
Charakt. formalna: ZA
Język publikacji: EN
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 0.932
Punktacja ministerstwa: 15.000

122.
Tytuł oryginału: Serum TARC and CTACK concentrations in children with atopic dermatitis, allergic asthma, and urticaria.
Autorzy: Edyta Machura, Małgorzata Rusek-Zychma, Magdalena Jachimowicz, Magdalena Wrzask, Bogdan Mazur, Alicja Kasperska-Zając.
Źródło: Pediatr.Allergy Immunol.2012; Vol.23, No.3, p.278-284
Charakt. formalna: ZA
Język publikacji: EN
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 3.376
Punktacja ministerstwa: 30.000

123.
Tytuł oryginału: Leczenie pokrzywki przewlekłej.
Tytuł angielski: Treatment of chronic urticaria.
Autorzy: Barbara Rogala, Alicja Kasperska-Zając.
Źródło: Przewodnik Lek.2012, nr 2, s.11-13
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: PL

124.
Tytuł oryginału: Pokrzywka przewlekła – etiopatogeneza i diagnostyka.
Tytuł angielski: Chronic urticaria – etiopathogenesis and diagnosis.
Autorzy: Tatiana Jasińska, Alicja Kasperska-Zając, Barbara Rogala.
Źródło: Przewodnik Lek.2012, nr 2, s.7-10
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: PL

125.
Tytuł oryginału: Interleukin 1-β, interleukin-1 receptor antagonist, and interleukin 18 in children with acute spontaneous urticaria.
Autorzy: E[dyta] Machura, M[aria] Szczepańska, B[ogdan] Mazur, M[ałgorzata] Barć-Czarnecka, A[licja] Kasperska-Zając.
Źródło: Biomed Res.Int.2013; Vol.2013, ID 605262, p.1-7
Charakt. formalna: ZA
Język publikacji: EN
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 2.706
Punktacja ministerstwa: 30.000
10.1155/2013/605262

126.
Tytuł oryginału: Is delayed pressure urticaria associated with increased systemic release of sCD40L?
Autorzy: T. Jasińska, A[licja] Grzanka, E[dyta] Machura, A[licja] Kasperska-Zając.
Źródło: Biomed Res.Int.2013; Vol.2013, ID 823798, p.1-4
Charakt. formalna: ZA
Język publikacji: EN
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 2.706
Punktacja ministerstwa: 30.000
10.1155/2013/823798

127.
Tytuł oryginału: Increased plasma-soluble CD40 concentration in patients with chronic urticaria with positive autologous serum skin test.
Autorzy: T. Jasińska, A[licja] Kasperska-Zając.
Źródło: Br.J.Dermatol.2013; Vol.168, No.6, p.1356-1357
Charakt. formalna: ZA
Język publikacji: EN
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 4.100
Punktacja ministerstwa: 40.000
10.1111/bjd.12141.

128.
Tytuł oryginału: Etiologia i przebieg kliniczny pokrzywki u hospitalizowanych dzieci.
Tytuł angielski: Etiology and clinical course of urticaria in hospitalized children.
Autorzy: Edyta Machura, Monika Jońska-Golus, Helena Krakowczyk, Alicja Kasperska-Zając, Katarzyna Ziora.
Źródło: Dev.Period Med./Med.Wieku Rozw.2013; T.17, nr 1, s.64-71
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: PL
Punktacja ministerstwa: 7.000

129.
Tytuł oryginału: Does helicobacter pylori infection increase the levels of exhaled nitric oxide?
Autorzy: J[acek] Kasperski, M[agdalena] Wyszyńska, S. Kustra, E[ugeniusz] Czecior, M[aciej] Misiołek, A[licja] Kasperska-Zając.
Źródło: Eur.J.Inflamm.2013; Vol.11, No.1, p.279-282
Charakt. formalna: ZA
Język publikacji: EN
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 0.990
10.1177/1721727X1301100129

130.
Tytuł oryginału: Analysis of procalcitonin and CRP concentrations in serum of patients with chronic spontaneous urticaria.
Autorzy: A[licja] Kasperska-Zając, A[licja] Grzanka, E[dyta] Machura, B[ogdan] Mazur, M[aciej] Misiołek, E[ugeniusz] Czecior, J[acek] Kasperski, J[erzy] Jochem.
Źródło: Inflamm.Res.2013; Vol.62, No.3, p.309-312
Charakt. formalna: ZA
Język publikacji: EN
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 2.143
Punktacja ministerstwa: 15.000
10.1007/s00011-012-0580-1

131.
Tytuł oryginału: Markers of systemic inflammation in delayed pressure.
Autorzy: Alicja Kasperska-Zając, Tatiana Jasińska, Alicja Grzanka, Agata Kowalik-Sztylc.
Źródło: Int.J.Dermatol.2013; Vol.52, No.3, p.309-310
Charakt. formalna: ZA
Język publikacji: EN
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 1.227
Punktacja ministerstwa: 20.000
10.1111/j.1365-4632.2011.05330.x.

132.
Tytuł oryginału: Acute phase inflammatory markers in patients with non-steroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs)-induced acute urticaria/angioedema and after aspirin challenge.
Autorzy: A[licja] Kasperska-Zając, A[licja] Grzanka, E[ugeniusz] Czecior, M[aciej] Misiołek, B[arbara] Rogala, E[dyta] Machura.
Źródło: J.Eur.Acad.Dermatol.Venereol. JEADV2013; Vol.27, No.8, p.1048-1052
Charakt. formalna: ZA
Język publikacji: EN
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 3.105
Punktacja ministerstwa: 35.000
10.1111/j.1468-3083.2012.04486.x

133.
Tytuł oryginału: Increased serum complement C3 and C4 concentrations and their relation to severity of chronic spontaneous urticaria and CRP concentration.
Autorzy: Alicja Kasperska-Zając, Alicja Grzanka, Edyta Machura, Maciej Misiołek, Bogdan Mazur, Jerzy Jochem.
Źródło: J.Inflamm.-Lond.2013; Vol.10, No.1, 22, p.[1-5]
Charakt. formalna: ZA
Język publikacji: EN
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 2.216
Punktacja ministerstwa: 20.000
10.1186/1476-9255-10-22

134.
Tytuł oryginału: Evaluation of adipokines: apelin, visfatin and resistin in children with atopic dermatitis.
Autorzy: Edyta Machura, Maria Szczepańska, Katarzyna Ziora, Dariusz Ziora, Elżbieta Świętochowska, Małgorzata Barć-Czarnecka, Alicja Kasperska-Zając.
Źródło: Mediators Inflamm.2013; Vol.2013, Art.ID 760691, p.1-8
Charakt. formalna: ZA
Język publikacji: EN
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 2.417
Punktacja ministerstwa: 30.000
10.1155/2013/760691

135.
Tytuł oryginału: Serum resistin levels are elevated in schoolchildren with atopic asthma.
Autorzy: Dariusz Ziora, Edyta Machura, Katarzyna Ziora, Elżbieta Świętochowska, Joanna Oświęcimska, Alicja Kasperska-Zając.
Źródło: Neuroendocrinol.Lett.2013; Vol.34, No.3, p.212-216
Charakt. formalna: ZA
Język publikacji: EN
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 0.935
Punktacja ministerstwa: 15.000

136.
Tytuł oryginału: Serum apelin-12 level is elevated in schoolchildren with atopic asthma.
Autorzy: Edyta Machura, Katarzyna Ziora, Dariusz Ziora, Elżbieta Świętochowska, Helena Krakowczyk, Franciszek Halkiewicz, Alicja Kasperska-Zając.
Źródło: Respir.Med.2013; Vol.107, No.1, p.196-201
Charakt. formalna: ZA
Język publikacji: EN
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 2.917
Punktacja ministerstwa: 30.000
10.1016/j.rmed.2012.10.026

137.
Tytuł oryginału: Ocena zmian parametrów czynnościowych układu stomatognatycznego u pacjentów z twardziną ograniczoną i układową – doniesienia wstępne.
Tytuł angielski: Assessment of changes of functional parameters of the stomatognathic system in patients with systemic sclerosis and localized scleroderma – preliminary reports.
Autorzy: Jacek Kasperski, Alicja Kasperska-Zając, Rafał Rój, Przemysław Rosak, Aleksandra Żerdzińska, Ewa Białożyt, Aleksandra Czelakowska, Magdalena Wyszyńska-Chłap.
Źródło: W: 14 Konferencja “Biomateriały i mechanika w stomatologii”. Ustroń 9-12.10.2014, program i streszczenia referatów
Opis fizyczny: s.47 : [28]
Charakt. formalna: PSZ
Język publikacji: PL

138.
Tytuł oryginału: Znaczenie współistniejących procesów zapalnych w przewlekłej pokrzywce spontanicznej – prezentacja przypadku.
Tytuł angielski: Meaning of coinflammatory processes in chronical spontaneous urticaria – case report.
Autorzy: Alicja Kasperska-Zając, Magdalena Wyszyńska-Chłap.
Źródło: W: 14 Konferencja “Biomateriały i mechanika w stomatologii”. Ustroń 9-12.10.2014, program i streszczenia referatów
Opis fizyczny: s.42 : [23]
Charakt. formalna: PSZ
Język publikacji: PL

139.
Tytuł oryginału: The influence of selected preoperative factors on the course of endoscopic surgery in patients with chronic rhinosinusitis.
Autorzy: Tomasz Grzegorzek, Bogdan Kolebacz, Grażyna Stryjewska-Makuch, Alicja Kasperska-Zając, Maciej Misiołek.
Źródło: Adv.Clin.Exp.Med.2014; Vol.23, No.1, p.69-78
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: PL
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 1.095
Punktacja ministerstwa: 15.000

140.
Tytuł oryginału: Pokrzywka z ucisku – etiopatogeneza, diagnostyka i leczenie.
Tytuł angielski: Pressure urticaria – ethiopathogenesis, diagnosis and therapy.
Autorzy: Alicja Kasperska-Zając.
Źródło: Alerg.Astma Immunol.2014; T.19, nr 1, s.21-27
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: PL
Punktacja ministerstwa: 6.000

141.
Tytuł oryginału: Kaszel w praktyce klinicznej – część I. Kaszel ostry i podostry.
Tytuł angielski: Cough in clinical practice – facts and controversies (part I – acute and subacute cough).
Autorzy: Alicja Kasperska-Zając.
Źródło: Alergia2014, nr 3(61), s.4-7
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: PL
Punktacja ministerstwa: 4.000

142.
Tytuł oryginału: Kaszel w praktyce klinicznej – część II. Kaszel przewlekły.
Tytuł angielski: Cough in clinical practice – facts and controversies (part II – chronic cough).
Autorzy: Alicja Kasperska-Zając.
Źródło: Alergia2014, nr 4(62), s.37-42
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: PL
Punktacja ministerstwa: 4.000

143.
Tytuł oryginału: Przydatność badania czynności płytek krwi przy użyciu PFA-100 u chorych leczonych kwasem acetylosalicylowym kwalifikowanych do operacji z zakresu czynności chirurgii urazowo-ortopedycznej – analiza retrospektywna.
Autorzy: Jarosław Kurak, Alicja Kasperska-Zając, Rafał Kucharski.
Źródło: Anest.Inten.Ter./Anaesth.Intens.Ther.2014; T.46, supl.1, s.86, [C8-5.7]
Uwagi: 18 Międzynarodowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Wisła 10-13.09.2014, streszczenia
Charakt. formalna: PSZ
Język publikacji: PL

144.
Tytuł oryginału: Przydatność badania czynności płytek krwi przy uzyciu PFA-100 u chorych leczonych kwasem acetylosalicylowym kwalifikowanych do operacji z zakresu czynności chirurgii urazowo-ortopedycznej – analiza retrospektywna.
Autorzy: Jarosław Kurak, Alicja Kasperska-Zając, Rafał Kucharski.
Źródło: Anest.Inten.Ter./Anaesth.Intens.Ther.2014; T.46, supl.1, s.86, [C8-5.7]
Uwagi: 18 Międzynarodowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Wisła 10-13.09.2014, streszczenia.
Charakt. formalna: PSZ
Język publikacji: PL

145.
Tytuł oryginału: The association between platelet count and acute phase response in chronic spontaneous urticaria.
Autorzy: Alicja Kasperska-Zając, Alicja Grzanka, Jerzy Jarząb, Maciej Misiołek, Magdalena Wyszyńska-Chłap, Jacek Kasperski, Edyta Machura.
Źródło: Biomed Res.Int.2014; Vol.2014, ID 650913, p.1-6
Charakt. formalna: ZA
Język publikacji: EN
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 1.579
Punktacja ministerstwa: 30.000
10.1155/2014/650913

146.
Tytuł oryginału: Chronic spontaneous urticaria is characterized by lower serum advanced glycation end-products.
Autorzy: Alicja Grzanka, Aleksandra Damasiewicz-Bodzek, Edyta Machura, Magdalena Szumska, Krystyna Tyrpień-Golder, Bogdan Mazur, Alicja Kasperska-Zając.
Źródło: Biomed Res.Int.2014; Vol.2014, ID 974154, p.1-5
Charakt. formalna: ZA
Język publikacji: EN
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 1.579
Punktacja ministerstwa: 30.000
10.1155/2014/974154

147.
Tytuł oryginału: Elevated levels of exhaled nitric oxide in patients with anorexia nervosa.
Autorzy: Joanna Oświęcimska, Katarzyna Ziora, Dariusz Ziora, Edyta Machura, Sebastian Smerdziński, Magdalena Pyś-Spychała, Jacek Kasperski, Jacek Zamłyński, Alicja Kasperska-Zając.
Źródło: Eur.Child.Adolesc.Psychiatry2014; Vol. 23, No.9, p.845-850
Charakt. formalna: ZA
Język publikacji: EN
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 3.336
Punktacja ministerstwa: 35.000
10.1007/s00787-013-0467-x

148.
Tytuł oryginału: Relationship between vitamin D status and the inflammatory state in patients with chronic spontaneous urticaria.
Autorzy: Alicja Grzanka, Edyta Machura, Bogdan Mazur, Maciej Misiołek, Jerzy Jochem, Jacek Kasperski, Alicja Kasperska-Zając.
Źródło: J.Inflamm.-Lond.2014; Vol.11, No.1, p.[1-5], Art.No.2
Charakt. formalna: ZA
Język publikacji: EN
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 2.024
Punktacja ministerstwa: 20.000
10.1186/1476-9255-11-2

149.
Tytuł oryginału: Influence of proliferation signal inhibitors on vascular endothelial growth factor production in heart transplant recipients – preliminary report.
Autorzy: Natalia Kamieńska, Michał Zakliczyński, Alicja Kasperska-Zając, Marta Szewczyk, Dominika Trybunia-Orzeszek, Jerzy Nożyński, Marta Pijet, Tomasz Hrapkowicz, Marian Zembala.
Źródło: Kardiochir.Torakochir.Pol./Pol.J.Cardio-Thor.Surg.2014; Vol.11, No.2, p.173-177
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: EN
Punktacja ministerstwa: 10.000
10.5114/kitp.2014.43846

150.
Tytuł oryginału: Rola naczyniowo-śródbłonkowego czynnika wzrostu w procesach zapalnych.
Tytuł angielski: The role of vascular endothelial growth factor in inflammatory processes.
Autorzy: Ewa Koczy-Baron, Alicja Kasperska-Zając.
Źródło: Post.Hig.Med.Dośw. (Online)/Adv.Hyg.Exp.Med. (Online)2014; Vol.68, p.57-65
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: EN
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 0.573
Punktacja ministerstwa: 15.000
10.5604/17322693.1086360

151.
Tytuł oryginału: Local allergic rhinitis in elderly patients.
Autorzy: Andrzej Bożek, Beata Ignasiak, Alicja Kasperska-Zając, Wojciech Ścierski, Alicja Grzanka, Jerzy Jarząb.
Źródło: Ann.Allergy Asthma Immunol.2015; Vol.114, No.3, p.199-202
Charakt. formalna: ZA
Język publikacji: EN
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 2.599
Punktacja ministerstwa: 30.000
10.1016/j.anai.2014.12.013

152.
Tytuł oryginału: Analysis of circulating vascular endothelial growth factor and its soluble receptors in patients with different forms of chronic urticaria.
Autorzy: Julia Jagodzińska, Renata Polaniak, Ewa Birkner, Alicja Kasperska-Zając.
Źródło: Biomed Res.Int.2015; Vol.2015, ID 578383, p.1-6
Charakt. formalna: ZA
Język publikacji: EN
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 1.579
Punktacja ministerstwa: 20.000
10.1155/2015/578383

153.
Tytuł oryginału: Circulating concentration of markers of angiogenic activity in patients with sarcoidosis and idiopathic pulmonary fibrosis.
Autorzy: Dariusz Ziora, Dariusz Jastrzębski, Mariusz Adamek, Zenon Czuba, Jerzy Kozielski, Alicja Grzanka, Alicja Kasperska-Zając.
Źródło: BMC Pulm.Med.2015; Vol.15, No.1, 113, p.1-10
Charakt. formalna: ZA
Język publikacji: EN
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 2.404
Punktacja ministerstwa: 25.000
10.1186/s12890-015-0110-3

154.
Tytuł oryginału: Pentraxin-3 as a local inflammatory marker in chronic spontaneous urticaria.
Autorzy: A[licja] Kasperska-Zając, A[licja] Grzanka, M[aciej] Misiołek, B[ogdan] Mazur, E[dyta] Machura.
Źródło: Cytokine2015; Vol.76, No.2, p.566-568
Charakt. formalna: ZA
Język publikacji: EN
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 2.664
Punktacja ministerstwa: 25.000
10.1016/j.cyto.2015.04.016

155.
Tytuł oryginału: Systemic inflammatory response and calcification markers in patients with long lasting moderate-severe chronic spontaneous urticaria.
Autorzy: Alicja Grzanka, Edyta Machura, Maciej Misiołek, Renata Polaniak, Jacek Kasperski, Alicja Kasperska-Zając.
Źródło: Eur.J.Dermatol.2015; Vol.25, No.1, p.26-28
Charakt. formalna: ZA
Język publikacji: EN
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 1.990
Punktacja ministerstwa: 35.000
10.1684/ejd.2014.2474

156.
Tytuł oryginału: Plasma soluble CD40 concentration in patients with delayed pressure urticaria.
Autorzy: T. Jasińska, M[agdalena] Wyszyńska-Chłap, J[acek] Kasperski, A[licja] Kasperska-Zając.
Źródło: Eur.J.Inflamm.2015; Vol.13, No.2, p.126-129
Charakt. formalna: ZA
Język publikacji: EN
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 0.298
Punktacja ministerstwa: 15.000
10.1177/1721727X15582309

157.
Tytuł oryginału: Involvement of the histaminergic system in centrally-acting leptin-evoked resuscitating effect in haemorrhagic shock in rats.
Autorzy: J[erzy] Jochem, B. Altinbas, M. Yalcin, A. Ottani, D. Giuliani, V. Savci, A[licja] Kasperska-Zając, S. Guarini.
Źródło: Inflamm.Res.2015; Vol.64, Suppl.1, p.S47-S48
Konferencja/zjazd: Prof. Francisca Maria Sanchez Jimenez : Malaga, 2015.05.6
Charakt. formalna: ZSZ
Język publikacji: EN

158.
Tytuł oryginału: IL-6 Transsignaling in Patients with Chronic Spontaneous Urticaria.
Autorzy: Alicja Kasperska-Zając, Alicja Grzanka, Aleksandra Damasiewicz-Bodzek.
Źródło: PLoS One2015; Vol.10, No.12, e0145751, [9 pages]
Charakt. formalna: ZA
Język publikacji: EN
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 3.234
Punktacja ministerstwa: 40.000
10.1371/journal.pone.0145751

159.
Tytuł oryginału: Jak poprawić skuteczność leczenia przewlekłej pokrzywki? Doświadczenia własne w stosowaniu terapii anty-IgE.
Autorzy: Alicja Kasperska-Zając.
Źródło: Przegl.Dermatol.2015; T.102, nr 5, s.364-365
Uwagi: 27 Sympozjum Sekcji Alergologicznej PTD, 5 Sympozjum Sekcji Immunodermatologii PTD, Warszawa 6-7.11.2015, streszczenia
Charakt. formalna: PSZ
Język publikacji: PL

160.
Tytuł oryginału: Evaluation of circulating vascular endothelial growth factor and its soluble receptors in patients suffering from persistent allergic rhinitis.
Autorzy: E. Koczy-Baron, A[licja] Grzanka, J[erzy] Jochem, R[adosław] Gawlik, A[licja] Kasperska-Zając.
Źródło: Allergy Asthma Clin.Immunol.2016; Vol.12, 17, p.
Charakt. formalna: ZA
Język publikacji: EN
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 2.032
Punktacja ministerstwa: 20.000
10.1186/s13223-016-0124-2

161.
Tytuł oryginału: Circulating soluble receptor for advanced glycation end products is decreased and inversely associated with acute phase response in chronic spontaneous urticaria.
Autorzy: Alicja Kasperska-Zając, Aleksandra Damasiewicz-Bodzek, Krystyna Tyrpień-Golder, Jacek Zamłyński, Alicja Grzanka.
Źródło: Inflamm.Res.2016; Vol.65, Iss.5, p.343-346
Charakt. formalna: ZA
Język publikacji: EN
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 2.347
Punktacja ministerstwa: 20.000
10.1007/s00011-016-0914-5

162.
Tytuł oryginału: Effective treatment of different phenotypes of chronic urticaria with omalizumab: Case reports and review of literature.
Autorzy: A[licja] Kasperska-Zając, J[erzy] Jarząb, A. Żerdzińska, K. Bąk, A[licja] Grzanka.
Źródło: Int.J.Immunopathol.Pharmacol.2016, p.1-9
Charakt. formalna: ZA
Język publikacji: EN
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 1.617
Punktacja ministerstwa: 20.000

163.
Tytuł oryginału: Refractory chronic spontaneous urticaria and permanent atrial fibrillation associated with dental infection: Mere coincidence or something more to it?
Autorzy: Alicja Kasperska-Zając, Alicja Grzanka, Jacek Kowalczyk, Magdalena Wyszyńska-Chłap, Grażyna Lisowska, Jacek Kasperski, Jerzy Jarząb, Maciej Misiołek, Zbigniew Kalarus.
Źródło: Int.J.Immunopathol.Pharmacol.2016; Vol.29, No.1, p.112-120
Charakt. formalna: ZA
Język publikacji: EN
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 1.617
Punktacja ministerstwa: 20.000
10.1177/0394632015617770

164.
Tytuł oryginału: Involvement of the histaminergic system in the resuscitating effect of centrally acting leptin in haemorrhagic shock in rats.
Autorzy: J[erzy] Jochem, B. Altinbas, M. Yalcin, A. Ottani, D. Giullani, V. Savci, A[licja] Kasperska-Zając, S. Guarini.
Źródło: J.Physiol.Pharmacol.2016; Vol.67, No.1, p.67-74
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: EN
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 2.386
Punktacja ministerstwa: 25.000

165.
Tytuł oryginału: Evaluation of platelet function using PFA-100 in patients treated with Acetylsalicylic acid and qualified for Trauma and Orthopedic surgery procedures.
Autorzy: J. Kurak, P. Zając, D[amian] Czyżewski, R. Kucharski, A[licja] Grzanka, Alicja Kasperska-Zając, B. Koczy.
Źródło: Platelets2016, p.1-7
Charakt. formalna: ZA
Język publikacji: EN
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 2.982
Punktacja ministerstwa: 25.000