Na przełomie listopada i grudnia 2016 nasz zespół uczestniczył w międzynarodowej konferencji naukowej „GLOBAL URTICARIA FORUM 2016” w Berlinie.

Wśród tysiąca zaproszonych gości byli eksperci z całego świata, w tym lekarze wielu specjalności: alergolodzy, dermatolodzy, immunolodzy, pediatrzy, lekarze rodzinni oraz lekarze specjalizujący się w wyżej wymienionych dziedzinach. Program naukowy konferencji obejmował prezentacje najnowszych kierunków w leczeniu i diagnostyce pokrzywki. O wysoki poziom merytoryczny wygłaszanych prac zadbał Komitet Naukowy pod przewodnictwem prof. Marcusa Mauera oraz prof. Torstena Zuberbiera.

Podczas konferencji zaprezentowaliśmy wyniki badań naukowych prowadzonych w naszym centrum, a także mieliśmy możliwość wymiany doświadczeń codziennej praktyki klinicznej z kolegami z całego świata.

Nasz zespół dodatkowo uczestniczył w aktualizacji najnowszych wytycznych w zakresie diagnostyki i leczenia pokrzywki u dorosłych i dzieci.