W naszej Klinice odbył się kurs „Choroby alergiczne skóry” dla lekarzy specjalizujących się w zakresie alergologii.

W trakcie kursu szeroko omawiane były zagadnienia pokrzywki oraz obrzęku naczynioruchowego, ze zwróceniem  szczególnej uwagi na diagnostykę i leczenie. Przedstawiono najnowsze metody różnicowania pokrzywek indukowanych z użyciem specjalistycznych narzędzi diagnostycznych.

Zwrócono uwagę na nowe, trudne zagadnienie w alergologii, jakim jest mastocytoza. Zaprezentowano najnowszy podział, patogenezę, diagnostykę oraz leczenie.

Kurs cieszył się dużym zainteresowaniem uczestników.