Witamy na stronie Centrum Diagnostyki i Leczenia Pokrzywek
akredytowanym przez międzynarodową sieć GA2LEN UCARE (Global Allergy & Asthma European Network Urticaria Center of Reference & Excellence)

Działamy w ramach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Oddział Kliniczny Chorób Wewnętrznych, Dermatologii i Alergologii w Zabrzu
Szpital Specjalistyczny w Zabrzu
Prezes: dr Tadeusz Urban

Zajmujemy się diagnostyką i leczeniem pokrzywek w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia

Jako ośrodek referencyjny zajmujemy się diagnostyką i leczeniem trudnych/ciężkich przypadków przewlekłej pokrzywki. Chorych kieruje lekarz specjalista (alergolog, dermatolog) po wyczerpaniu możliwości diagnostycznych i terapeutycznych (w warunkach ambulatoryjnych) według obowiązujących wytycznych/konsensusów.

ZESPÓŁ

prof. dr hab. n. med. Alicja Kasperska-Zając (alergologia, choroby wewnętrzne) – Kierownik Zespołu

dr hab. n. med. Alicja Grzanka (alergologia, choroby wewnętrzne, pulmonologia) – Zastępca

dr n. med. Agnieszka Skrzypulec-Frankel (dermatologia – w toku) – Koordynator do spraw pacjentów ze spontaniczną pokrzywką

dr n. med. Agnieszka Sikora-Żydek (dermatologia) – Koordynator do spraw pacjentów chorych na mastocytozę, układowe zapalenie naczyń oraz nadwrażliwość słoneczną

lek. Katarzyna Bieniek (alergologia – w toku) – Koordynator do spraw pacjentów z pokrzywką indukowaną, autoreaktywną/autoimmunologiczną i anafilaksją

mgr Małgorzata Lipka – pielęgniarka

mgr Joanna Szczęśniak – psycholog

inż. Daria Gańczarska – dietetyk kliniczny
Jestem absolwentką dietetyki klinicznej na Śląskim Uniwersytecie Medycznym, ukończyłam również biotechnologię na Politechnice Śląskiej. Żywienie człowieka to moja pasja, którą z powodzeniem łączę z pracą. W kręgu moich zainteresowań leży przede wszystkim żywienie osób stosujących diety alternatywne- wegetariańską i wegańską, oraz żywienie w chorobach skórnych. Dodatkowo zajmuję się dietetyką sportową i jestem certyfikowaną trenerką personalną. W swojej pracy stawiam na indywidualne podejście do każdego z podopiecznych, dostosowuję plany żywieniowe nie tylko do potrzeb danej osoby, ale również do możliwości ich realizacji. Staram się edukować swoich pacjentów tak, aby wiedzieli w jaki sposób i dlaczego powinni się odżywiać, co umożliwia im samodzielne dokonywanie świadomych wyborów żywieniowych na co dzień. Sama również cały czas poszerzam swoją wiedzę m.in. na różnego rodzaju szkoleniach. Zadowolenie podopiecznych daje mi dużo radości oraz motywuje do dalszej pracy. Prywatnie moim hobby, poza dietetyką, są sport i podróże.

Marta Radziewicz – koordynator grupy wsparcia dla osób z pokrzywką facebook.com/pokrzywka.centrumwsparcia

Doktoranci:
– lek. Agata Kowalik-Sztylc
– lek. Jacek Sztylc
– lek. Ryszard Grzanka
– lek. Małgorzata Małek (Dortmund, Niemcy)

DOROBEK NAUKOWY

Nasz dorobek naukowy dotyczący różnych aspektów systemowej reakcji immuno-zapalnej powiązanych z odpowiedzią ostrej fazy u chorych na przewlekłą pokrzywkę spontaniczną autoreaktywną/autoimmunologiczną i o nieustalonym patomechanizmie oraz pokrzywkę indukowaną.

Przeprowadzone badania pozwoliły na poznanie etiopatogenezy przewlekłej pokrzywki, zjawisk towarzyszących, czynników ryzyka powikłań oraz właściwej interpretacji badań biochemicznych wykonywanych w trakcie rutynowej diagnostyki tej choroby. Po raz pierwszy w świecie: 1) opisano znaczenie układu  IL-6/jej receptory u tych chorych w powiązaniu z aktywacją białek ostrej fazy-CRP i stopniem ciężkości choroby;  w tej chorobie wzrost IL-6-CRP należy traktować przede wszystkim jako wskaźniki aktywności/ciężkości procesu chorobowego, 2) wykazano powiązanie reakcji ostrej fazy ze wskaźnikami morfotycznymi płytek krwi oraz zaawansowanymi produktami glikacji u tych chorych, 3)  stwierdzono różne stopnie (w tym ciężki) niedoboru witaminy D3, największe u chorych z ciężkim nasileniem objawów bez związku z nasieniem systemowej odpowiedzi zapalnej, ze sugestią do suplementacji D3, 4) wykazano wzrost stężenia pentraksyny 3 (niezależny marker miejscowego zapalenia i   ryzyka sercowo-naczyniowego) u chorych na przewlekłą pokrzywkę i jego powiązanie z systemową odpowiedzią zapalną, ocenianą za pomocą CRP, 5) badano różnice w aktywacji angiogenezy i układu CD40-CD40L w różnych odmianach pokrzywki,  6) głównie w oparciu o wyniki własnych badań, zwrócono uwagę, że pokrzywka to systemowa choroba, która może wiązać się z ryzykiem powikłań z układu sercowo-naczyniowego. Przyczyniło się do zmiany podejścia terapeutycznego w tej chorobie. Konieczna jest pełna kontrola aktywności/objawów tej choroby, tak aby ograniczyć do minimum systemową odpowiedź zapalną i związane z tym konsekwencje i ryzyko rozwoju innych chorób.

Zapoznaj się z pełną listą naszych prac naukowych Kliknij tutaj ⇨

PROPAGOWANIE WIEDZY O POKRZYWCE

W codziennej pracy nie ustajemy w aktywnościach związanych z propagowaniem wiedzy o pokrzywce i możliwościach terapeutycznych. Poniżej przedstawiamy przykłady naszych wystąpień i spotkań:

   Śląska Wiosna Internistyczna 2016

PRACOWNIA DIAGNOSTYKI POKRZYWEK

Dysponujemy profesjonalnym, specjalistycznym sprzętem diagnostycznym, który jest niezbędny do przeprowadzenia właściwej diagnostyki zgodnie z międzynarodowymi wytycznymi EAACI/GALEN/EDF/WAO

TempTest

FricTest

Dermagraphic Tester

Ergoline Ergoselect

Termometr bezkontaktowy do pomiaru temp. ciała, powierzchni, wody

WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA

Charité – Universitätsmedizin, Berlin 🌎 charite.de

Urticaria Network e.V., Berlin 🌎 urtikaria.net

Interdisciplinary Mastocytosis Center Charité, Berlin 🌎 mastozytose-centrum-charite.de

CERTYFIKATY