Definicja

Pokrzywka (łac. urticaria) to niejednolita grupa chorób o zróżnicowanej (często nieznanej) przyczynie i zbliżonym obrazie klinicznym, w której wykwitem pierwotnym jest bąbel pokrzywkowy. Jest on zewnętrznym objawem powstającego przy pokrzywce obrzęku skóry właściwej w wyniku rozszerzenia i zwiększenia przepuszczalności naczyń krwionośnych. Wykwitom na skórze może towarzyszyć też obrzęk naczynioruchowy. Nazwa jednostki chorobowej pochodzi od pokrzywy – rośliny, której włoski powodują oparzenia podobne do zmian skórnych przy pokrzywce.

Podział

Kryterium – CZAS:

Pokrzywka ostra, w której objawy utrzymują się do 6 tygodni

Pokrzywka przewlekła, trwająca powyżej 6 tygodni

Kryterium – ETIOLOGIA:

Pokrzywka spontaniczna

 • o znanej przyczynie
 • o nieznanej przyczynie

Pokrzywka indukowana

 • pokrzywka fizykalna (dermografizm, pokrzywka z zimna/cieplna, pokrzywka opóźniona z ucisku, pokrzywka wibracyja, pokrzywka świetlna)
 • pokrzywka cholinergiczna
 • pokrzywka wodna
 • pokrzywka kontaktowa
Objawy

Podstawowym objawem pokrzywki jest bąbel pokrzywkowy:

 • miejscowy, bezbolesny, płasko-wyniosły obrzęk skóry właściwej
 • o barwie czerwonej, różowej lub porcelanowobiałej
 • płaski, odgraniczony stromym brzegiem
 • o różnych kształtach i rozmiarach, od kilku milimetrów do zmian obejmujących znaczne powierzchnie skóry
 • blednący przy ucisku i mogący pojawić się praktycznie wszędzie
 • z towarzyszącym, a czasem uczuciem pieczenia
 • powstający nagle i utrzymujący się przez krótki okres (do 24 godzin), a ustępujący bez śladu
 • z towarzyszącym obrzękiem naczynioruchowym u około połowy chorych z pokrzywką (obejmującym najczęściej wargi, powieki, policzki, ręce, stopy, genitalia, a nawet jelita i krtań). Objawy utrzymują się do 72 godzin, a chorzy odczuwają ból i rozpieranie skóry.

W rzadkich przypadkach poza objawami skórnymi mogą występować dodatkowe symptomy, na przykład:

 • ból głowy
 • gorączka
 • objawy astmatyczne
 • chrypka
 • trudności w przełykaniu
 • nudności
 • wymioty
 • biegunka
 • skurcze żołądka
 • brak apetytu
 • uczucie zmęczenia
 • problemy z orientacją
 • spadek ciśnienia tętniczego
 • ucisk w klatce piersiowej
 • obrzęk stawów.
Wywiad lekarski

W diagnostyce pokrzywek bardzo ważny jest wywiad lekarski, uwzględniający szereg informacji:

 • pierwszy epizod pokrzywkowy
 • częstotliwość wysiewów bąbli pokrzywkowych
 • czas pojawiania się zmian skórnych, czas ustępowania zmian
 • okres trwania stanów bezobjawowych
 • wielkość, kształt i lokalizacja zmian skórnych
 • czy towarzyszy zmianom obrzęk naczynioruchowy
 • czy występuje świąd skóry, ból
 • wywiad rodzinny w zakresie pokrzywki oraz atopii
 • wywiad alergologiczny (astma oskrzelowa, atopowe zapalenie skóry itd.)
 • obecność czynników infekcyjnych, zaburzeń metabolicznych, endokrynologicznych lub innych zaburzeń internistycznych
 • związek występowania objawów pokrzywki z ekspozycją na czynniki fizykalne
 • stosowanie leków
 • pokarm jako czynnik wyzwalający objawy
 • wywiad zawodowy (rodzaj wykonywanej pracy)
 • wywiad socjalny (tryb życia)
 • sezonowość zmian
 • czy pacjent posiada implanty chirurgiczne, stomatologiczne lub ortopedyczne (stenty, kardiostymulator, endoprotezy, implanty stomatologiczne)
 • związek z cyklem miesiączkowym u kobiet
 • związek ze stresem emocjonalnym
 • zastosowane dotąd leczenie i odpowiedź na leczenie
Diagnostyka

W diagnostyce pokrzywek wykonuje się szereg niezbędnych badań:

 • podstawowe i szczegółowe badania laboratoryjne, w tym oznaczenie surowiczego stężenia antygenowo swoistych IgE skierowanych przeciwko podejrzanym alergenom
 • ogólną analizę moczu
 • badanie kału w kierunku infekcji pasożytniczej
 • testy skórne
    • skórne punktowe i/lub oznaczenie swoistych IgE
    • skórne płatkowe (przy podejrzeniu pokrzywki kontaktowej)
    • śródskórne, np. test z surowicą autologiczną / z surowicą własną pacjenta (ASST – Autologous serum skin test)
      Test wykonywany jako screening/ badanie przesiewowe w kierunku pokrzywki autoreaktywnej /autoimmunologicznej. U części chorych powoduje powstanie bąbla i rumienia w miejscu iniekcji. Odpowiedzialne za to są autoprzeciwciała klasy IgG skierowane przeciw IgE i/lub FcεRI na mastocytach i bazofilach.

   

 • biopsję skóry (badanie histopatologiczne, immunofluorescencja bezpośrednia)
  • przy podejrzeniu pokrzywkowego zapalenia naczyń
  • u pacjentów z podejrzeniem mastocytozy
  • przy objawach ogólnoustrojowych i przyśpieszonym OB
  • przy opornej na leczenie pokrzywce idiopatycznej

   

 • badania wielospecjalistyczne w zakresie potencjalnych ognisk utajonego zakażenia (laryngologiczne)
 • USG jamy brzusznej, RTG klatki piersiowej, gastroskopia, kolonoskopia
 • próby prowokacyjne z całym panelem czynników fizykalnych

W naszej pracowni posiadamy wysokospecjalistyczny sprzęt (dermografometr, Fric test, Temp test, cykloergometr), niezbędny w diagnostyce pokrzywek indukowanych. Zobacz ⇨

PRÓBY PROWOKACYJNE

 • DERMOGRAFIZM – Wywołanie dermografizmu z użyciem: drewnianej szpatułki, dermografometru, Fric test
 • POKRZYWKA Z ZIMNA – Prowokacja bodźcem termicznym: kostka lodu, test oziębiania kończyny w zimnej wodzie (4 st. C), Temp test
 • POKRZYWKA CIEPLNA – Test prowokacyjny z bodźcem termicznym: gorąca woda, Temp Test
 • OPÓŹNIONA POKRZYWKA Z UCISKU – Test uciskowy: z użyciem dermografometru (ucisk 100 g/mm2), ciężarki
 • POKRZYWKA ŚWIETLNA – Ekspozycja na światło UVA, UVB i światło widzialne
 • POKRZYWKA WODNA – Mokry okład
 • POKRZYWKA WIBRACYJNA – Urządzenie wytwarzające drgania
 • POKRZYWKA INDUKOWANA WYSIŁKIEM – Wysiłek (przysiady, pompki, cykloergometr)
 • POKRZYWKA CHOLINERGICZNA – Bierne ogrzewanie (gorąca kąpiel)

Przed wykonaniem wszelkich fizykalnych prób prowokacyjnych konieczne jest wcześniejsze wycofanie leków przeciwhistaminowych na okres przynajmniej 5-7 dni.

Przykłady testów diagnostycznych
Przykłady zmian pokrzywkowych